Pro veřejnost

Lékařská genetika je dynamicky se rozvíjející obor, sledující genetická rizika pro vznik nejrůznějších vrozených i získaných onemocnění. Dokážeme zjistit genetické odchylky v genomu jedince.

Více

Pro lékaře (odborníky)

Pro odbornou veřejnost a lékaře nabízíme vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky. Jedná se o specifické genetické testy na úrovni DNA získané z periferní krve pacienta.

Více

Věda a výzkum

Chceme se angažovat v oblasti výzkumu ať už v rámci spolupráce s vědeckými pracovišti nebo v podobě vlastních projektů. Zajímá nás oblast preventivní medicíny a oblast nádorových onemocnění.

Více

NABÍZÍME 35 SPECIFICKÝCH GENETICKÝCH TESTŮ

Nabízíme vám 35 specifických genetických testů zaměřených na dědičně podmíněná onemocnění, dědičně podmíněná metabolická onemocnění, autoimunitní choroby spojené s HLA systémem, multifaktoriální civilizační choroby, poruchy krevní srážlivosti atd.

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN NA GENETICKÉ TESTY

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) pro rok 2016 přispívá až 1000 Kč na prevenci trombózy pro dívky od 12 do 18 let včetně. Příspěvek se týká genetického vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací – Leidenskou mutaci, zejména ve spojení s užíváním hormonální antikoncepce. Tento příspěvek pokryje z velké části náklady, takže test budete mít u […]

LEIDENSKÁ (TROMBOFILNÍ) MUTACE

„Utajená rizika hormonální antikoncepce“ CO BYCH MĚLA VĚDĚT O HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI A JEJICH RIZICÍCH?  JAK SPOLU SOUVISÍ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A UCPANÉ ŽÍLY?                                                           Genetický test GENLABS odhalí vrozené […]