PRO VEŘEJNOST

Lékařská genetika je dynamicky se rozvíjející obor, sledující genetická rizika pro vznik nejrůznějších vrozených i získaných onemocnění. Dokážeme zjistit genetické odchylky v genomu jedince.

PRO LÉKAŘE (ODBORNÍKY)

Pro odbornou veřejnost a lékaře nabízíme vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky. Jedná se o specifické genetické testy na úrovni DNA získané z periferní krve pacienta.

VĚDA A VÝZKUM

Chceme se angažovat v oblasti výzkumu ať už v rámci spolupráce s vědeckými pracovišti nebo v podobě vlastních projektů. Zajímá nás oblast preventivní medicíny a oblast nádorových onemocnění.

NABÍZÍME 35 SPECIFICKÝCH GENETICKÝCH TESTŮ

NABÍZÍME VÁM 35 SPECIFICKÝCH GENETICKÝCH TESTŮ ZAMĚŘENÝCH NA DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ, DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÁ METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ, AUTOIMUNITNÍ CHOROBY SPOJENÉ S HLA SYSTÉMEM, MULTIFAKTORIÁLNÍ CIVILIZAČNÍ CHOROBY, PORUCHY KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI ATD.GENETICKÉ TESTY PRO VEŘEJNOST: